Read more about the article Thêm email khôi phục, lấy lại mật khẩu cho tài khoản Gmail
Thêm email khôi phục, lấy lại mật khẩu cho tài khoản Gmail

Thêm email khôi phục, lấy lại mật khẩu cho tài khoản Gmail

Thêm email khôi phục cho tài khoản Gmail. Bạn có thể sử dụng email phụ này để phục hồi mật khẩu Gmail khi quên dễ dàng Việc thiết lập email khôi phục là một trong những thiết lập bảo mật bạn không được bỏ qua để giữ cho tài khoản…

0 Bình luận