Bảo mật Gmail, những thủ thuật giúp bảo mật Gmail tốt nhất. Đừng để bị mất Gmail vì chưa cài đặt bảo mật. Tôi sẽ giúp bạn cài đặt.

Read more about the article Bật xác minh 2 bước – Bảo mật với 2 lớp mật khẩu cho tài khoản Gmail
Bật xác minh 2 bước - Bảo mật với 2 lớp mật khẩu cho tài khoản Gmail

Bật xác minh 2 bước – Bảo mật với 2 lớp mật khẩu cho tài khoản Gmail

Bật xác minh 2 bước bằng điện thoại di động. Bảo mật với 2 lớp mật khẩu cho Gmail giúp tài khoản của bạn bất khả xâm phạm. Tính năng xác minh 2 lớp là tính năng bảo mật vô cùng mạnh mẽ của Gmail nói riêng và tài khoản Google…

1 Comment
Read more about the article Thêm email khôi phục, lấy lại mật khẩu cho tài khoản Gmail
Thêm email khôi phục, lấy lại mật khẩu cho tài khoản Gmail

Thêm email khôi phục, lấy lại mật khẩu cho tài khoản Gmail

Thêm email khôi phục cho tài khoản Gmail. Bạn có thể sử dụng email phụ này để phục hồi mật khẩu Gmail khi quên dễ dàng Việc thiết lập email khôi phục là một trong những thiết lập bảo mật bạn không được bỏ qua để giữ cho tài khoản…

0 Bình luận