Cách thêm email, địa chỉ liên hệ mới vào danh bạ Gmail

Bằng cách thêm ai đó vào danh bạ Gmail, bạn có thể nhanh chóng tìm thấy chi tiết liên hệ của người đó để gửi email cho họ.

Có thể bạn chưa biết: Gmail sẽ tự động thêm mọi người vào danh sách liên hệ của bạn khi bạn gửi email cho họ

Thêm một liên hệ từ email đã nhận vào danh bạ

Bạn có thể dễ dàng thêm nhanh bất kỳ địa chỉ liên hệ nào từ email đã nhận

Rất đơn giản, bạn mở email của người gửi muốn thêm vào danh bạ, nhấn vào ảnh đại diện của người đó rồi nhấn nút  hình người có dấu +  bên cạnh trong cửa sổ mở ra

Rất đơn giản, bạn mở email của người gửi muốn thêm vào danh bạ, nhấn vào ảnh đại diện của người đó rồi nhấn nút hình người có dấu + bên cạnh trong cửa sổ mở ra

Vậy là bạn đã thêm người này vào danh bạ Gmail rồi đó, sẽ không có thông báo nào, bạn sẽ thấy thay đổi từ  hình người có dấu +  bên cạnh sang  hình cây bút 

Vậy là bạn đã thêm người này vào danh bạ Gmail rồi đó, sẽ không có thông báo nào, bạn sẽ thấy thay đổi từ hình người có dấu + bên cạnh sang hình cây bút

Nhấn vào hình cây bút này bạn sẽ được đưa tới trang chỉnh sửa liên hệ này trong Danh bạ

Nhấn vào hình cây bút này bạn sẽ được đưa tới trang chỉnh sửa liên hệ này trong Danh bạ

Thêm một liên hệ vào danh bạ thủ công

Trong hòm thư Gmail, nhấn vào nút menu bên cạnh ảnh đại diện của bạn góc trên cùng bên phải chọn  Danh bạ , lúc này bạn sẽ được đưa tới trang Danh bạ

Hoặc truy cập nhanh bằng liên kết này: https://contacts.google.com

Trong hòm thư Gmail, nhấn vào nút menu bên cạnh ảnh đại diện của bạn góc trên cùng bên phải chọn Danh bạ, lúc này bạn sẽ được đưa tới trang Danh bạ

Nhấn nút  Tạo liên hệ  trong menu bên phải, rồi chọn Thêm một email hoặc thêm nhiều email (có thể thêm bằng file CSV hoặc vCard)

Nhập thông tin liên hệ mới, chỉ bắt buộc phần Email (nhấn nút Hiện thêm nếu muốn nhập thêm các thông tin khác như sinh nhật, trang web), nhấn nút  Lưu  để lưu lại

Nhấn nút Tạo liên hệ → Nhập thông tin rồi nhấn Lưu

Cách xóa một liên hệ trong Danh bạ

Mở trang danh bạ tại địa chỉ: https://contacts.google.com

Tìm kiếm danh bạ bạn muốn xóa bằng khung tìm kiếm, sau đó nhấn  nút 3 chấm dọc  bên cạnh nút Chỉnh sửa chọn  Xóa 

Tìm kiếm danh bạ bạn muốn xóa bằng khung tìm kiếm, sau đó nhấn nút 3 chấm dọc bên cạnh nút Chỉnh sửa chọn Xóa

Hoặc ngoài trang Danh bạ đưa chuột tới email muốn xóa, nhấn  nút 3 chấm dọc  xuất hiện bên phải email đó chọn  Xóa 

Hoặc ngoài trang Danh bạ đưa chuột tới email muốn xóa, nhấn nút 3 chấm dọc xuất hiện bên phải email đó chọn Xóa

Hoặc xóa nhiều liên hệ cùng lúc bằng cách nhấn vào ảnh đại diện của liên hệ để chọn, sau đó nhấn  nút 3 chấm dọc  trong menu bên trên chọn  Xóa 

Hoặc xóa nhiều liên hệ cùng lúc bằng cách nhấn vào ảnh đại diện của liên hệ để chọn, sau đó nhấn nút 3 chấm dọc trong menu bên trên chọn Xóa

Chúc các bạn thành công!!!

Đăng ký
Nhận thông báo khi
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top