xac-minh-2-buoc

Bật xác minh 2 bước – Bảo mật với 2 lớp mật khẩu cho Gmail

Bảo mật xác minh 2 bước cho Gmail

Bật xác minh 2 bước bằng điện thoại di động. Bảo mật với 2 lớp mật khẩu cho Gmail giúp tài khoản của bạn bất khả xâm phạm. Tính năng xác minh 2 bước là tính năng bảo mật vô cùng mạnh mẽ của Gmail nói riêng và tài khoản Google nói chung. Nếu bạn […]