Sao lưu Gmail

Cách tải email bất kỳ trong Gmail về máy tính

Cách tải email bất kỳ trong Gmail về máy tính

Tải một số email trong Gmail về máy tính để đọc offline hoặc gửi đi sẽ nhanh hơn tải toàn bộ hòm thư Gmail. Nếu bạn muốn tải toàn bộ hòm thư Gmail về máy tính thì làm theo hướng dẫn này Email trong Gmail tải xuống sẽ được lưu dưới tệp có định dạng […]