microsoft

Đăng ký tạo tài khoản Outlook, Hotmail (Microsoft mail) nhanh

Đăng ký tạo tài khoản Outlook, Hotmail (Microsoft mail)

Với một tài khoản Microsoft ngoài việc sử dụng để gửi và nhận email, bạn có thể sử dụng tài khoản này để đăng nhập tất cả các dịch vụ Microsoft bao gồm: Windows, Windows Phone, Outlook, Skype, Office, Xbox, OneDrive, Bing… Outlook là gì? Outlook hay còn gọi là Hotmail, Microsoft Mail (con đẻ của […]