gui-tai-lieu-qua-gmail

Cách đính kèm file trên Dropbox vào thư gửi bằng Gmail

Nếu bạn thường xuyên sử dụng Dropbox để tải lên và lưu trữ tài liệu thì thủ thuật này sẽ rất hữu ích với bạn. Cách đính kèm file trên Dropbox vào thư gửi bằng Gmail Tương tự như cách gửi tập tin đính kèm qua Gmail với Google Drive, gửi file đính kèm qua […]

Hướng dẫn cách gửi file, tập tin không giới hạn dung lượng qua Gmail

Hướng dẫn cách gửi tập tin bằng Gmail lên tới 15 GB

Hướng dẫn cách gửi file, tập tin không giới hạn dung lượng qua Gmail. Nếu đính kèm tập tin theo cách thông thường khi gửi email bằng dịch vụ Gmail thì bạn chỉ có thể gửi tối đa tập tin có dung lượng lên đến 25 MB. Tuy nhiên, bạn có thể gửi tập tin […]

Hướng dẫn cách gửi tập tin, tài liệu, hình ảnh qua Gmail

Hướng dẫn cách gửi tập tin, tài liệu, hình ảnh bằng Gmail. Bạn có thể gửi tập tin, tài liệu qua Gmail với dung lượng tối đa lên đến 15 GB. Thực ra dung lượng tập tin, hình ảnh tối đa bạn có thể gửi qua Gmail phụ thuộc vào dung lượng của tài khoản […]