gui-tai-lieu-qua-gmail

Đính kèm file trên Dropbox vào thư gửi bằng Gmail

Đính kèm file trên Dropbox vào thư gửi bằng Gmail

Đính kèm file trên Dropbox vào thư gửi bằng Gmail. Thủ thuật này sẽ rất hữu dụng đối với những bạn chọn Dopbox làm dịch vụ lưu trữ đám mây chính. Tương tự như cách gửi tập tin đính kèm qua Gmail với Google Drive, gửi file đính kèm qua Gmail với Dropbox cũng giúp […]

Hướng dẫn cách gửi tập tin bằng Gmail lên tới 15 GB

Hướng dẫn đính kèm tập tin lớn hơn 25 MB vào Gmail

Hướng dẫn cách gửi tập tin bằng Gmail lên tới 15 GB. Thông thường khi gửi tập tin bằng Gmail, bạn chỉ có thể đính kèm tối đa 25 MB. Xem cách gửi đến15 GB. Nếu đính kèm tập tin theo cách thông thường khi gửi email bằng dịch vụ Gmail thì bạn chỉ có […]

Hướng dẫn cách gửi tập tin, tài liệu, ảnh qua Gmail

Hướng dẫn cách gửi tập tin, tài liệu, ảnh qua Gmail

Hướng dẫn cách gửi tập tin, tài liệu, ảnh bằng Gmail. Bạn có thể gửi tập tin, tài liệu qua Gmail với dung lượng tối đa lên đến 15 GB. Thử ngay! Với dịch vụ email, bạn có thể gửi tài liệu cho bạn bè, đồng nghiệp một cách nhanh chóng. Và tất nhiên chức […]