tao-chu-ky

Hướng dẫn cách tạo chữ ký trên ứng dụng Gmail

Cách tạo chữ ký Gmail trên ứng dụng Gmail

Hướng dẫn cách tạo chữ ký trên ứng dụng Gmail. Chữ ký Gmail sẽ tự động được thêm vào mỗi khi bạn soạn thư mới. Việc tạo chữ ký Gmail trong ứng dụng Gmail trên điện thoại sẽ khác với việc tạo chữ ký Gmail trên máy tính .Cho nên DangkyGmail.com dành hẳn một bài […]

Hướng dẫn cách tạo chữ ký trong thư gửi đi với Gmail

tao-chu-ky-trong-gmail

Hướng dẫn cách tạo chữ ký trong thư gửi đi với Gmail. Bạn có thể sử dụng tên, địa chỉ, chức danh, số điện thoại… làm chữ ký trong thư gửi đi bằng Gmail. Chữ ký trong Gmail cũng giống như một chiếc card visit ( danh thiếp) giúp người nhận thư biết Tên, địa […]