outlookmail

Hướng dẫn chuyển tiếp email từ Outlook, Hotmail sang Gmail

Hướng dẫn cách chuyển tiếp email từ Outlook, Hotmail ( Microsoft Mail) sang Gmail

Hướng dẫn chuyển tiếp email từ Outlook, Hotmail ( Microsoft Mail) sang Gmail. Bạn chuyển sang dùng Gmail nhưng vẫn muốn nhận email khi có người gửi cho bạn qua MS mail. Xem hướng dẫn cách làm bên dưới nha. Trong bài viết trước, mình đã hướng dẫn các bạn chuyển tiếp email từ Yahoo […]

Đăng ký, tạo lập tài khoản Microsoft mail( Hotmail, Outlook mail)

Đăng ký, tạo lập tài khoản Microsoft ( Hotmail, Outlook mail)

Đăng ký, tạo lập tài khoản Microsoft mail ( Hotmail, Outlook mail). Microsoft mail là một trong những dịch vụ email nổi tiếng và thông dụng nhất hiện nay. Microsoft mail, còn được gọi là Outlook mail hoặc Hotmail, là dịch vụ email của hãng Microsoft có lẽ chỉ đứng sau Gmail của Google về độ thông […]