nhan-gmail

Hướng dẫn tạo/xóa nhãn Gmail – Quản lý thư hiệu quả hơn

Hướng dẫn tạo/xóa nhãn Gmail – Quản lý thư hiệu quả hơn. Phân loại thư theo nhãn sẽ giúp bạn tìm kiếm thư nhanh hơn, tiết kiệm thời gian, làm việc hiệu quả. Nhãn Gmail có thể coi như thư mục trên máy tính giúp bạn nhóm các thư cùng chủ đề với nhau lại. […]