huy-thu-gui-voi-gmail

Tùy chỉnh tính năng hủy & thu hồi email đang gửi với Gmail

Thêm nút hủy & thu hồi email đang gửi với Gmail

Mặc định thư gửi đi từ Gmail sẽ không được gửi ngay lập tức mà có thời gian chờ hủy tới 30 giây. Có thể bạn không thích phải chờ đợi lâu vậy, xem hướng dẫn bên dưới để tùy chỉnh tính năng này Các tùy chỉnh nút hủy & thu hồi email đang gửi […]