hop-thu-den

Cách bỏ tự động phân loại email Mạng xã hội & Quảng cáo trong Gmail

Gmail tự động phân loại thư giúp bạn (mặc định sẽ có 3 tab Chính – Mạng xã hội – Quảng cáo), ưu điểm là giúp bạn tập trung vào những thư quan trọng, nhược điểm là có thể bạn sẽ bỏ xót nhưng tin tức quan trọng từ mạng xã hội và những ưu […]