danh-sach-lien-he

Hướng dẫn cách thêm địa chỉ email mới vào danh bạ Gmail

Hướng dẫn cách thêm địa chỉ email mới vào danh bạ Gmail

Hướng dẫn cách thêm địa chỉ email mới vào sách liên hệ của Gmail. Bạn muốn thêm một email liên hệ thường xuyên vào danh bạ để tiện cho việc gửi email. Xem hướng dẫn. Có 2 cách để thêm một địa chỉ email vào danh sách liên hệ Gmail. Cách 1: Thêm email vào danh sách […]