chuyen-tiep-email

Hướng dẫn cách chuyển tiếp email từ Outlook, Hotmail sang Gmail

Cách chuyển tiếp email từ Outlook, Hotmail sang Gmail

Hướng dẫn chuyển tiếp email từ Outlook, Hotmail ( Microsoft Mail) sang Gmail. Bạn chuyển sang dùng Gmail nhưng vẫn muốn nhận email khi có người gửi cho bạn qua Outlook. Xem hướng dẫn cách làm bên dưới nha. Trong bài viết trước, mình đã hướng dẫn các bạn chuyển tiếp email từ Yahoo mail […]

Hướng dẫn chuyển tiếp email từ Yahoo mail sang Gmail

Hướng dẫn cách chuyển tiếp email từ Yahoo mail sang Gmail

Hướng dẫn chuyển tiếp email từ Yahoo mail sang Gmail. Bạn muốn chuyển sang dùng Gmail nhưng vẫn muốn nhận email khi có người gửi email cho bạn qua Yahoo mail. Đây sẽ là giải pháp cho bạn. Gmail có nhiều tính năng vượt trội hơn Yahoo mail, vì vậy có nhiều người đã và […]